Eldstadsplan PDF Skriv ut Skicka sidan

Eldstadsplan

I Boverkets normer för eldstäder, BFS 1995:17, finns ett antal regler uppställda för att förhindra brand.

Men generellt kan sägas att:

  • Kaminen måste ha ett fritt utrymme om minst 100 mm från vägg.
  • Underlaget ska vara tillverkat av ett obrännbart material och det måste nå ut minst 300 mm framför och minst 100 mm vid varje sidan om kaminen.
  • Om eldstadsplanet är gjort av plåt måste tjockleken vara minst 0,7 mm tjock.
  • Brännbart material får inte utsättas för temperaturer över 80°C.

Tänk även på att för service, beroende på kamin, så bör kaminen ha ca 1 m fritt utrymme på sidorna/sidan.

Notera att dessa uppgifter endast är gennerella så tillverkarens monteringsanvisning måste följas och att Boverkets regler gäller (då dessa kan ändras måste man se till att man följer de för dagen rätta reglerna).

 

Senast uppdaterad 2009-02-23 11:29
 
Annons
Copyright © 2018 HPB. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.