Tryckimpregnerat trä

Vi har Blekinges enda tryckimpregneringsanläggning. Med den kan vi trycka virke upp till 6,8 meter.

Fördelen med att kunna kapa och bearbeta materialet före tryckning gör att inga sårskador uppstår i virket. I vår egen snickerifabrik kan vi hjälpa dig.

En annan fördel man får genom att trycka färdiga konstruktioner är att det blir inget tryckimpregnerat spill. Det tjänar både du och miljön på!

Endast tryckt fur

TrycktVi trycker endast furu då gran ej kan tryckas på grund av sin ytstruktur. Tyvärr tryckimpregneras det ändå massor gran i Sverige, problemet är att hållbarheten inte på långt när är densamma. Skillnaden är så pass stor som 30-40 år emot 3-4 år! Vilket tyvärr på sikt kan påverka det tryckta virkets rykte. Ser man till en annan aspekt så är det arbete, material och övriga kostnaderna desamma, så kontrollera väldigt noga att det verkligen är tyckt furu och inte gran du köper.

Mer information

För mer information om tryckimpregnerat virke se Svenska Träskyddsintitutet.