Papp

IcopalByggpapp är en asfaltprodukt för taktäckning och mellanisolering. Övrig papp är ofta gjord av cellulosafibrer.

 • Skyddsbelagd takpapp
 • Yttakpapp
 • Förklistrad takpapp med klisterkant
 • Svetsbar takpapp
 • Underlagspapp
 • Grundpapp - för grundmurar och till syll

 

Övriga papp och asfaltprodukter

 • Bitumenpapp
 • Rörisoleringspapp
 • Ångspärr
 • Vindskyddspapp
 • Golvskyddspapp
 • Byggtejp Vilfa - Bitumentejp, gummibitumen med aluminiumfolie 0,1 x 10 m

 

Golv/golvskydd

 • Golvunderlag foam - cellskummad vit för golvunderlag
 • Grålumppapp - miljövänlig stegljudsdämpning för golvunderlag

 

Övrigt för tak

HagmansMånga har under årens lopp belagt sitt papptak med taktjära, vilket är fel, det är en produkt för gammal tjärpapp. Idag är som tur taktjära försvunnen, för det har tjärpapptaken varit för ännu längre sedan.
På asfaltbaserad papp skall takmassa alltid ha använts.

 • Takmassa - Hagmans
 • Asfaltprimer - används som grundprimer innan takmassa. Förlänger hållbarheten på taket
 • Asfaltkitt - för stora och små sprickor i papptak
 • Fiberduk - för helarmering av papptak. Man slipper lägga ny papp, fiberduken renoverar taket och det blir som nytt.
 • Takpappklister

 

Asfalt och tjärbaserade produkter

 • Grundisolering - för isolering av betonggrunder etc.
 • Kallmak packmassa Coldmex (kallasfalt) - För lagning av asfalt, kan beträdas omedelbart.
 • Klisterbitumen - Varmasfalt, Skeppsbeck (oxiderad bitumen), mjukningspunkt 95 °C. Förpackning 1000kg/25 kg
 • Trätjära - äkta barrvedstjära