Lösningsmedel och kemikalier

Vi har en massa olika lösningsmedel och kemikalier på lager. De flesta finns normalt i 1 liters förpackningar och de vanliga finns även i 5 liters förpackningar.

 

NitorLösningsmedel

 • Lacknafta
 • Cellulosaförtunning
 • Sprutförtunning/Specialförtunning
 • Xylen - passar bra för tjär och asfaltborttagning
 • Balsamterpentin - ren terpentin bl.a. för porslinsmålning och linoljning
 • Målarterpentin
 • Aceton
 • Bensin - Heptan
 • Penseltvätt

 

Oljor och bränslen

 • Kokt linolja
 • Rå linolja
 • Paraffin
 • Lysfotogen
 • Lampolja
 • Tenol - spritbränsle

 

Kemikalier i fast form, även basiska

 • Målarsoda - målartvätt
 • Propplösare - för säkrare lösning av avloppsproppar
 • Kaustiksoda
 • Järnsulfat - finns även i helsäck
 • Kopparsulfat
 • Oxalsyra - bra för rensning av järnoxider, rost etc.
 • Gips
 • Svavel
 • Magnesia
 • Karbid - kalciumkarbid

 

Hushållskemi

 • Rödsprit - T-sprit (T-röd)
 • Tändvätska
 • Klorin
 • Kalkosan - avkalkning för kaffebryggare
 • Kalcinex - avlägsnar kalk effektivt
 • Impregnex - Herdins
 • Dagsklor - för pooler
 • Startset för pool - Nitor

 

Övriga kemikalier

 • Saltsyra
 • Ammoniak
 • Väteperoxid 12%
 • Glycerin
 • Vattenglas - Natronvattenglas
 • Natriumhypoklorit

 

För bilar och maskiner

 • Spolarvätska (T-blå)
 • Batterivatten 1L, 5L och 25 liter
 • Glykol - etylenglykol, passar även till motorer med aluminiumtoppar

 

ABSOL - saneringsmedel

Glöm inte att ha en säck Absol tillgängligt vid hantering av kemikalier, lösningsmedel, oljor etc..
Absol är ett saneringsmedel och en absorbent som suger upp, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor snabbt och effektivt.
Absol fungerar även för att sanera brandfarliga vätskor och förebygga bränder, samt som ett halkskyddsmedel.
Mångsidiga Absol platsar, kort sagt, överallt där det sker en hantering av olja, fett, färg, lösningsmedel och syror.
Produkten framställs i huvudsak av sand, kalk cement och vatten och innehåller inga hälsofarliga ämnen.