Regler för fyrverkerier

 Regler för fyrverkerier har genom åren skärpts. Under 2000-talet har flera krav tillkommit. Vissa kallar det en trestegsraket.

2002: Rena smällare förbjuds. Ex. Ettöres-, treöres-skott och Kina-skott

2014: Enkilda bomber och rakters maximala krutvikt blir max 75 gr.

2019-06-30: Raketer med pinne förbjuds. Numera krävs utbildning för att köpa och avfyra dessa.

Övriga fyrverkerier är alltså tillåtna att köpa, inneha och avfyra. Dock finns det regler när man får skjuta dem utan att begära/ansöka om tillstånd hos Polisen (ex. 50-årskalas).
Dessa är normalt Nyårsafton, Påskafton och Valborgsmässoafton. Det innebär att under dessa dagar behöver man inte ansöka om tillstånd hos Polisen.
Däremot finns det vissa lokala uppsatta regler som är olika för olika kommuner. För Sölvesborg, se nedan (tänk på att information kan ha ändrats). För övriga kommuner, se respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter.

 

Sölvesborg lokala föreskrifter (giltig 2020-03-01):

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

20 §

För användning av pyrotekniska varor inom hela Sölvesborgs kommun krävs tillstånd av Polismyndigheten. På nyårsafton från klockan 23:00 fram till klockan 01:00 därpå följande dag gäller de generella reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen angående att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom..

För full dokumentation för Sölvesborg se: Allmänna lokala föreskrifter för Sölvesborgs kommun (giltig 2020-03-01). Notera att dessa regler kan ändras och länken kanske inte är aktuell. Vi kan inte belastas för om reglerna ändras. Det är upp till varje användare att se till att reglerna följs.  Se respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter vid aktuellt tillfälle.

 

Sölvesborg lokala föreskrifter (giltig 2019-07-01):

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

20 §

För användning av pyrotekniska varor inom hela Sölvesborgs kommun krävs tillstånd av Polis-myndigheten. På nyårsafton från klockan 16.00 fram till klockan 04.00 därpå följande dag gäller de generella reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen angående att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständig-heter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

För full dokumentation för Sölvesborg se: Allmänna lokala föreskrifter för Sölvesborgs kommun (giltig 2019-07-01). Notera att dessa regler kan ändras och länken kanske inte är aktuell. Vi kan inte belastas för om reglerna ändras. Det är upp till varje användare att se till att reglerna följs.  Se respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter vid aktuellt tillfälle.

 

Åter till Sveas fyrverkerier