BrickaBrickor

Planbrickor, fyrkantbrickor, fjäderbrickor, låsbrickor m.m.

 

 

Bricka RB/BRB - fzbBRB

Bricka RB HB200 - normal standardbricka fzb

 • M3 FZB 3,2 x 6 x 0,5
 • M4 FZB 4,3 x 8 x 0,8
 • M5 FZB 5,3 x 10 x 1,0
 • M6 FZB 6,4 x 12 x 1,5
 • M8 FZB 8,4 x 16 x 1,5
 • M10 FZB 10,5 x 22 x 2,0
 • M11 FZB 12 x 22 x 2
 • M12 FZB 13 x 24 x 2,0
 • M14 FZB 15 x 26 x 2,0
 • M16 FZB 17 x 30 x 2,0
 • M20 FZB 21 x 36 x 3,0
 • M24 FZB 25 x 45 x 4,0

 

Bricka RB/BRB - fzb (fzv) passar tumskruvBRB

Bricka RB HB200 - normal standardbricka

 • 3/16 & M3 3,2 x 6 x 0,5
 • 5/32 & M4 4,3 x 8 x 0,8
 • 3/16 & M5 5,3 x 10 x 1,0
 • 1/4 6,7 x 14 x 1,5
 • 5/16 & M8 8,4 x 16 x 1,5
 • 3/8 10,0 x 18 x 2,0
 • 7/16 & M11 12 x 22 x 2
 • 1/2 13.5 x 24 x 2,0
 • 9/16 & M14 15 x 26 x 2,0
 • 5/8 & M16 17 x 30 x 2,0
 • 3/4 & M18 20 x 36 x 3,0 FZV - varmförzinkad
 • 1" & M27 28 X 50 X4,0 FZV
 • 1 1/8" & M30 31X56X4,0 FZV
 • 1 1/4" & M33 34X60X5,0 FZV

 

Bricka RB/BRB - fzv

Bricka RB HB200 - normal standardbricka fzv

BRB

 • M12 FZV 13 x 24 x 2,0
 • M14 FZV 15 x 26 x 2,0
 • M16 FZV 17 x 30 x 2,0
 • M18 FZV 20 x 36 x 3,0
 • M20 FZV 21 x 36 x 3,0
 • M24 FZV 25 x 45 x 4,0
 • M27 FZV 28 X 50 X 4,0
 • M30 FZV 31 X 56 X 4,0
 • M33 FZV 34 X 60 X 5,0
 • M36 FZV 37 X 66 X 5,0

 

Bricka SRB - fzbSRB

 • M4 & 5/32" - 4,0 x 9    - Utgående
 • M5 & 3/16" - 5,5 x 12   - Utgående
 • M6 & 1/4" - 7,0 x 16    - Utgående
 • M8 & 5/16" - 9,0 x 18   - Utgående
 • M10 & 3/8" - 11,0 x 22  - Utgående
 • M11 & 7/16" -  12,5 x 26 - Utgående
 • M12 & 1/2" - 14 x 28     - Utgående
 • M16 & 5/8" - 17,5 x 34   - Utgående
 • M20 & 3/4" - 21 x 40    - Utgående
 • M22 & 7/8" - 24 x 45    - Utgående
 • M36 & 1 1/2" - 40 x 75 - Utgående

 

Karosseribricka SRKB - fzbSRKB

Stor bricka med mindre hål.

 • 5,5 x 25 x 1,5
 • 7 x 28 x 2,0
 • 7 x 35 x 2,0
 • 9 x 28 x 1,5
 • 9 x 35 x 2,0
 • 11 x 35 x 2,0
 • 12,5 x 35 x 2,0
 • 13 x 45 x 2.5
 • 14 x 42 x 2,5
 • 17,5 x 60 x 4,0
 • 21,0 x 60 x 4,0

 

Bricka TBRB - fzb tjockTBRB

 • M6 6,4 x 12 x 3 - svarvad
 • M8 8,4 x 16 x 3 - svarvad
 • M10 10,5 x 22 x 4 - svarvad
 • M12 13 x 24 x 4 - svarvad
 • M16 17 x 30 x 6 - svarvad

 

Bricka TBRSB - fzb tjock karrosseribrickaTBRSB

 • M6 6,4 x 22 x 4 - svarvad
 • M8 8,4 x 26 x 5 - svarvad
 • M10 10.5 x 28 x 6 - svarvad
 • M12 13 x 36 x 6 - svarvad
 • M16 17 x 42 x 8 - svarvad
 • M20 21 x 52 x 8 - svarvad

 

Fyrkantbricka S4B - fzbS4B

 • 9 x 25 x 3,0
 • 11 x 30 x 3,0
 • 14 x 40 x 4,0
 • 17,5 x 50 x 5,0
 • 22 x 60 x 5,0
 • 26 x 80 x 6,0
 • 30 x 90 x 6,0
 • 36 x 100 x 6,0

 

 

Fyrkantbricka 4BB - fzb stora4BB FZV

Övriga storlekar och FZV som anskaffning

 • 22 x 75 x 7,5
 • 26 x 80 x 6,0
 • 22 x 75 x 7,5

 

 

 

Nitbricka NB - fzbNitbricka NB

Tunnare bricka för nitning - lite större än en standard skruvbricka.

 • 3 x 13 x 1,0
 • 4 x 16 x 1,0
 • 5 x 16 x 1,0
 • 5 x 19 x 1,0
 • 5 x 25 x 1,5
 • 6 x 19 x 1,0
 • 6 x 25 x 1,5
 • 8 x 22 x 1,5
 • 8 x 25 x 1,5
 • 10 x 25 x 1,5

 

Fjäderbricka FBB - fzbFBB

 • 3,1
 • 4,1
 • 5,1
 • 6,5
 • 8,2
 • 10,2
 • 12,2
 • 13,0
 • 14,5
 • 16,2
 • 20,2
 • 22,5
 • 25,0

 

Låsbricka AZ - fzbAZ

Kan även finnas lite IZ kvar

 • 3,2
 • 4,3
 • 5,3
 • 6,4
 • 8,4
 • 10,5
 • 12,5
 • 13,2 IZ för 1/2"
 • 16,5

 

Balkbricka UB -  fzvBalkbricka UB

Balkbricka med 8% lutning, går även att även att beställa med 14% lutning.

 • 12 mm
 • 16 mm
 • 20 mm
 • 22 mm
 • 27 mm

 

 

 

Kupad bricka FKB - klädselbrickaFKB

 • 3,6 x 11 Mäss Zink - utgår
 • 5,8 x 17 Mäss Zink - utgår
 • 6,2 x 13 Mäss FN - utgår
 • 8,4 x 23 Mäss FN - utgår
 • 10,5 x 27 Mäss FN - utgår