Trässkruv universalskruv härdad - fzb

Förzinkad härdad universalskruv för trä m.m.

 

UFTTräskruv universal UKX/UKT - kullrig skalle - fzb

Övergår efterhand till torx, finns dock ej i alla dimensioner. Dimensioner från 60 mm är delgägnade.

 • UKX 3 x 16 fzb
 • UKX 3 x 20 fzb
 • UKX 3 x 25 fzb
 • UKX 3 x 30 fzb
 • UKX 3,5 x 16 fzb
 • UKX 3,5 x 20 fzb
 • UKX 3,5 x 25 fzb
 • UKX 3,5 x 30 fzb
 • UKX 3,5 x 40 fzb
 • UKX 4 x 16 fzb
 • UKT 4 x 20 T20 fzb
 • UKT 4 x 25 T20 fzb
 • UKT 4 x 30 T20 fzb
 • UKT 4 x 35 T20 fzb
 • UKT 4 x 40 T20 fzb
 • UKT 4 x 45 T20 fzb
 • UKT 4 x 50 T20 fzb
 • UKT 4,5 x 20 T20 fzb
 • UKT 4,5 x 25 T20 fzb
 • UKT 4,5 x 30 T20 fzb
 • UKT 4,5 x 35 T20 fzb
 • UKT 4,5 x 40 T20 fzb
 • UKT 4,5 x 45 T20 fzb
 • UKT 4,5 x 50 T20 fzb
 • UKT 4,5 x 60 T20 fzb
 • UKT 5 x 25 T25 fzb
 • UKT 5 x 30 T25 fzb
 • UKT 5 x 35 T25 fzb
 • UKT 5 x 40 T25 fzb
 • UKT 5 x 45 T25 fzb
 • UKT 5 x 50 T25 fzb
 • UKT 5,5 x 25 fzb
 • UKT 5,5 x 30 fzb
 • UKT 5,5 x 35 fzb
 • UKT 5,5 x 40 fzb
 • UKT 5,5 x 45 fzb
 • UKT 5,5 x 50 fzb
 • UKT 5,5 x 60 fzb
 • UKT 6 x 40 T30 fzb
 • UKT 6 x 45 T30 fzb
 • UKT 6 x 50 T30 fzb
 • UKT 6 x 60 T30 fzb
 • UKT 6 x 70 T30 fzb
 • UKT 6 x 80 T30 fzb
 • UKT 6 x 90 T30 fzb
 • UKT 6 x 100 T30 fzb

 

UFTTräskruv universal UFX/UFT - försänkt skalle - fzb

Övergår efterhand till torx, finns dock ej i alla dimensioner. Dimensioner från 60 mm är delgägnade.

 • UFX 2,5 x 12 fzb
 • UFX 2,5 x 16 fzb
 • UFX 2,5 x 20 fzb
 • UFX 2,5 x 25 fzb
 • UFX 3 x 10 fzb
 • UFX 3 x 12 fzb
 • UFX 3 x 16 fzb
 • UFX 3 x 20 fzb
 • UFX 3 x 25 fzb
 • UFX 3 x 30 fzb
 • UFX 3 x 35 fzb
 • UFX 3 x 40 fzb
 • UFT 3,5 x 12 T10 fzb
 • UFT 3,5 x 16 T10 fzb
 • UFT 3,5 x 20 T10 fzb
 • UFX 3,5 x 25 fzb
 • UFX 3,5 x 30 fzb
 • UFX 3,5 x 35 fzb
 • UFX 3,5 x 40 fzb
 • UFX 3,5 x 50 fzb
 • UFT 4 x 16 T20 fzb
 • UFT 4 x 20 T20 fzb
 • UFT 4 x 25 T20 fzb
 • UFT 4 x 30 T20 fzb
 • UFT 4 x 35 T20 fzb
 • UFT 4 x 40 T20 fzb
 • UFT 4 x 45 T20 fzb
 • UFT 4 x 50 T20 fzb
 • UFT 4 x 60 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 20 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 25 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 30 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 35 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 40 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 45 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 50 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 60 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 70 T20 fzb
 • UFT 4,5 x 80 T20 fzb
 • UFT 5 x 20 T25 fzb
 • UFT 5 x 25 T25 fzb
 • UFT 5 x 30 T25 fzb
 • UFT 5 x 35 T25 fzb
 • UFT 5 x 40 T25 fzb
 • UFT 5 x 45 T25 fzb
 • UFT 5 x 50 T25 fzb
 • UFT 5 x 60 T25 fzb
 • UFT 5 x 70 T25 fzb
 • UFT 5 x 80 T25 fzb
 • UFT 5 x 90 T25 fzb
 • UFT 5 x 100 T25 fzb
 • UFT 5 x 120 T25 fzb
 • UFX 5,5 x 25 fzb - utgår
 • UFX 5,5 x 30 fzb - utgår
 • UFX 5,5 x 35 fzb - utgår
 • UFX 5,5 x 40 fzb - utgår
 • UFX 5,5 x 50 fzb - utgår
 • UFX 5,5 x 60 fzb - utgår
 • UFX 5,5 x 80 fzb - utgår
 • UFX 5,5 x 100 fzb - utgår
 • UFT 6 x 40 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 50 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 60 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 70 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 80 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 90 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 100 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 110 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 120 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 140 TX-30 fzb
 • UFT 6 x 150 TX-30 fzb

 

UFT DelgängadLång träskruv UFT - försänkt fzb

Extra långa träskruv, finns på lager.

 • UFT 6 x 160 TX-30
 • UFT 6 x 180 TX-30
 • UFT 6 x 200 TX-30
 • UFT 6 x 240 TX-30